Báo giá thi công

Đơn giá dưới đây áp dụng trong năm 2022 cho đến khi cập nhật thông tin mới.
Liên hệ hotline: 0938 219 083 để được báo giá dự toán chi tiết nếu có bản vẽ và nhu cầu xây dựng.

052333-001.png

052334-002.png

052335-003.png

052335-004.png

052335-005.png

052335-006.png

052335-007.png

052335-008.png

052336-009.png

052336-010.png

052336-011.png

052337-012.png

060027-011111111111111111.png

052337-014.png

 

Bài viết liên quan