Cải tạo tầng 2 biệt thự - Thủ Thiêm, HCM

Địa điểm Quận 2, TP HCM

Tổng diện tích sàn 98m2

Diện tích xây dựng 7,3x13,4m

Loại công trình Nhà biệt thự

Năm thiết kế 2023

 • 191043-z4797165211346-f87e8138c265dc68ce332ae7c960c16b.jpg
 • 191045-z4797125219412-27ad97f2aaed7c049c0a73a6f2e21a8e.jpg
 • 191046-enscape-2023-10-18-17-43-44.png
 • 191046-z4797125221634-98da11a5df00dc572060bfe7f98ae50e.jpg
 • 191046-enscape-2023-10-18-17-44-07.png
 • 191046-view-2b.png
 • 191046-z4797123083552-3ba132254f17e61ac307269383b835aa11.jpg
 • 191046-view-3-2.png
 • 191047-view-2.png
 • 191047-view-3.png
 • 191047-view1a.png
 • 191048-view-2a.png
 • 191048-view-3a.png
 • 191048-view-4a.png
 • 191049-1.png
 • 191049-2.png
 • 191049-3.png
 • 191049-4.png
 • 191049-5.png
 • 191049-6.png
 • 191049-enscape-2023-10-13-13-53-45.png
 • 191049-enscape-2023-10-13-13-55-16.png
 • 191049-enscape-2023-10-13-13-56-27.png
 • 191049-enscape-2023-10-13-13-57-07.png
 • 191049-enscape-2023-10-13-13-57-48.png

Dự án liên quan