A LIEM'S HOUSE

Diện tích đất 4.88x22.3m

Chi phí thi công 780tr

Địa điểm Thuận An, Bình Dương

Tổng diện tích sàn 90m2

Diện tích xây dựng 4.88x18m

Loại công trình Nhà cấp 4 hiện đại

Năm thiết kế 2024

  • 011305-phoi-canh-1.jpg
  • 011305-phoi-canh-2.jpg
  • 011305-phoi-canh-3.jpg
  • 011305-z5590922487163-a0e002ea1ec44f7d8f18473acf66bcb0.jpg
  • 011305-z5590922843778-19666fa7324909b749323f90b023a2f6.jpg
  • 011305-z5590923118242-66a6043d18629064b008a2b8603bc84d.jpg
  • 011305-z5590923746986-6461b57f6cd497832c85b45b0515c122.jpg
  • 011305-z5590924718266-3a242b654b951ca46bbb8f2f2f8e4a2a.jpg
  • 011305-z5590925149620-922ac6a458926cdd13752b8c9ea87f13.jpg
  • 011305-z5590926222546-c21878096691ff5dc87497cdf129ff67.jpg

Dự án liên quan