Biệt Thư TP.HCM- CĐT: Chị Phạm Thị Lữ

Diện tích đất 4x16m

Địa điểm Hồ Chí Minh

Loại công trình Biệt Thự Tân Cổ Điển

Năm thiết kế 2022

  • 282221-z3372945830120-2d0d515b53fcf6ab87c51be5c9449261.jpg
  • 282221-z3372945833889-24316e67cd5e420ee7f2d463be7d5661.jpg

Dự án liên quan