Nhà cấp 4 - Vĩnh Long

Diện tích đất 5x30m

Chi phí thi công 650tr

Địa điểm Vĩnh Long

Tổng diện tích sàn 90m2

Diện tích xây dựng 5x18m

Loại công trình Nhà cấp 4

Năm thiết kế 2024

 • 081514-1.png
 • 081514-2.png
 • 081514-3---copy.png
 • 081514-4.png
 • 081514-5.png
 • 081514-6.png
 • 081514-7.png
 • 081514-8.png
 • 081514-9.png
 • 081514-10.png
 • 081514-enscape-2023-12-09-15-13-38.png
 • 081514-enscape-2023-12-09-15-17-50.png
 • 081514-enscape-2023-12-09-15-19-00.png
 • 081514-enscape-2023-12-12-16-56-31.png
 • 081521-z5051382459397-30a100c21346384ca3648800a019b2c3.jpg
 • 081521-z5051383150010-2bad232aabec3235c07eb344df9ffd1b.jpg

Dự án liên quan