Nhà Bác Phúc- Quận 12

Diện tích đất 6,5x12m

Chi phí thi công 1.39 tỷ

Địa điểm Quận 12

Tổng diện tích sàn 273m2

  • 201640-01.jpg
  • 201640-02.jpg
  • 201640-03.jpg

Dự án liên quan