Nhà Bạc Liêu - Mr Nhật Thành

Diện tích đất 4,2x20m

Chi phí thi công 1,750,000,000 VND

Địa điểm TP. Bạc Liêu

Tổng diện tích sàn 320m2

Diện tích xây dựng 4,2x17m

Loại công trình Nhà ở riêng lẻ

Năm thiết kế 2023

 • 281309-z4643034981970-e934ef9bd4e745841937251d53c34bbb.jpg
 • 281309-z4643034988708-f3b10e176a073bdcd230055603457693.jpg
 • 281309-z4643034991528-f0ec5ec64c7cde21b64ae5b0db7447c2.jpg
 • 281309-z4643035006015-e44dcc34e94e112d85949eacdb43d72d.jpg
 • 281309-z4643035037504-12c58fc9eca9a03ac99cdaee04b8fb69.jpg
 • 281309-z4643035044396-736fe551faab39b6ca69574b1ef5fe1d.jpg
 • 281309-z4643035078699-913081e4662219a442949a040afa2814.jpg
 • 281309-z4643035089015-d5cdc9773ea48d4e9c881cbcc5127e19.jpg
 • 281309-z4643035103072-00de50b9d7e08f2e944268ada6b18144.jpg
 • 281309-z4643035107716-2363828dccfa059e890eb30a1c8e1032.jpg
 • 281309-z4643035125964-0937065ca5e57cfc36620f11450bef62.jpg

Dự án liên quan