GAO'S HOUSE

Diện tích đất 164m2

Chi phí thi công 1,750,000,000 VND

Địa điểm DakLak

Tổng diện tích sàn 424m2

Diện tích xây dựng 164m2

Loại công trình Nhà cho thuê

Năm thiết kế 2024

 • 011310-1.jpg
 • 011310-2.jpg
 • 011310-3.jpg
 • 011310-4.jpg
 • 011310-6.jpg
 • 011310-7.jpg
 • 011310-8.jpg
 • 011310-9.jpg
 • 011310-10.jpg
 • 011310-11.jpg
 • 011310-12.jpg
 • 011310-13.jpg
 • 011310-z5590918626189-63dc7aa246ce849f334d58858bd731d2.jpg
 • 011310-z5590918904392-286bb977fceef3fdd4c2a75492061af6.jpg
 • 011310-z5590919219605-de8177b7b511ddfacb17e6ef451d936c.jpg
 • 011310-z5590919495554-b9ce784803c2bb8b04b126750ce477ab.jpg
 • 011310-z5590919847899-3b506d4a04616b0abce148496fcded70.jpg
 • 011310-z5590921030845-cfa6bd5592c452562c1f2b22fde4e634.jpg
 • 011310-z5590921777510-ad5a911e15f5d3e48f67925a34132eac.jpg

Dự án liên quan