Nhà cấp 4 - sân vườn

Chi phí thi công 1,300,000,000 VND

Địa điểm Bình Định

Diện tích xây dựng 300m2

Loại công trình Nhà cấp 4- sân vườn

Năm thiết kế 2023

 • 052121-z4756797404129-9bc85166023f1f342d2a8b672a57609e.jpg
 • 052121-z4756797407786-acc9bd97091618c6e14bdb7413ca8cd1.jpg
 • 052121-z4756797446703-5830dfbae4e849429b8491196407bfd1.jpg
 • 052121-z4756797457739-a19f855661f68cad0e2874e1da5915b8.jpg
 • 052121-z4756797466490-cd95f3d672efb97e44fa4add4c90675a.jpg
 • 052121-z4756797473527-36e3bbbf4d7926a3211e8f32d0153661.jpg
 • 052121-z4756797476011-2d5d4f93778e463a1007b0e46ed552f2.jpg
 • 052121-z4756797485443-e8dd6e8f8afc38372eea87ed9f6eac5e.jpg
 • 052121-z4756797491200-31135c7d5efc0144c3a0ebb93546634e.jpg
 • 052121-z4756797518239-9614ac3c19541a33484e31ed03d13704.jpg
 • 052121-z4756797525409-0c72b462c3122229b82560307c15d909.jpg
 • 052121-z4756797548519-1e9fe733d341f1a29afa5e32cb53151a.jpg

Dự án liên quan