Nhà Mái Thái - Quảng Ngãi

Diện tích đất 10x25m

Chi phí thi công 600,000,000 VND

Địa điểm Quảng Ngãi

Tổng diện tích sàn 180m2

Diện tích xây dựng 6x18m

Loại công trình Nhà mái thái

Năm thiết kế 2023

 • 281251-9.png
 • 281251-10.png
 • 281251-10a.png
 • 281251-11.png
 • 281251-12.png
 • 281251-12a.png
 • 281251-13.png
 • 281251-14.png
 • 281251-15.png
 • 281251-16.png
 • 281251-17.png
 • 281251-17a.png
 • 281251-18.png
 • 281251-22.png
 • 052226-z4757065744015-44ec9958d74cdcb7d8b4db27d2db131c.jpg

Dự án liên quan