Happy House

Diện tích đất 50M2

Tổng diện tích sàn 150M2

Loại công trình Nhà phố hiện đại

Năm thiết kế 2024

 • 192105-1.png
 • 192105-2.jpg
 • 192105-2.png
 • 192105-3.png
 • 192105-4.png
 • 192105-5.png
 • 192105-6.png
 • 192105-7.png
 • 192105-8.png
 • 192105-9.png
 • 192105-10.png
 • 192105-11.png
 • 192105-12.png
 • 192105-13.png
 • 192105-14.png
 • 192105-15.png
 • 192105-16.png
 • 192105-17.png
 • 192105-18.png
 • 192105-19.png
 • 192105-enscape-2024-02-03-12-04-49.png
 • 192105-mc.jpg

Dự án liên quan