Nhà 5x17 Đồng Nai

Diện tích đất 5x17m

Chi phí thi công 1,95 tỷ

Địa điểm Đồng Nai

Tổng diện tích sàn 385m2

Loại công trình Nhà phố

  • 251313-01.jpg
  • 251313-02.jpg
  • 251313-03.jpg
  • 251313-04.jpg
  • 251313-05.jpg
  • 251313-06.jpg
  • 251313-07.jpg
  • 251313-08.jpg

Dự án liên quan