Nhà Anh Thức - Quận Bình Tân

Diện tích đất 6m x 23m

Chi phí thi công 3,5 tỷ

Địa điểm Hồ Chí Minh

Tổng diện tích sàn 750m2

Diện tích xây dựng 140m2

  • 201559-01-pc.jpg
  • 201559-z3014519454138-3aaa619e93e71494299664736da999b1.jpg

Dự án liên quan