Nhà 4,5x20m - Củ Chi

Diện tích đất 4,5x20m

Chi phí thi công 2,2 tỷ

Địa điểm Củ Chi

Tổng diện tích sàn 405m2

  • 201739-1.jpg
  • 201739-02.jpg
  • 201739-05.jpg
  • 201739-06.jpg
  • 201739-07.jpg
  • 201739-08.jpg
  • 201739-09.jpg
  • 201739-10.jpg
  • 201739-11.jpg

Dự án liên quan