Nhà Anh Tuấn - Gia Lai

Diện tích đất 5,5x17m

Chi phí thi công 1,400,000,000VND

Địa điểm Gia Lai

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2021

  • 052142-z4734939404803-d17e7162744e960906105dab43c60e73.jpg
  • 052142-z4756922822747-da76d6d8b9fee881cd10cab152da6120-1.jpg
  • 052142-z4756922822747-da76d6d8b9fee881cd10cab152da6120.jpg
  • 052142-z4756922827837-cef4d0a662e8038292666a547e0e467b.jpg

Dự án liên quan