Nhà 4x16 - Quận 7

Diện tích đất 4x16m

Chi phí thi công 1.65 tỷ

Địa điểm Quận 7

Diện tích xây dựng 64m2

  • 201733-z2366071733486-652780b0d1681bfc9c30d7223a4cfa63.jpg

Dự án liên quan